Giải câu 60 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 60: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy

b.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

c.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

d.

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

<=>

Vậy .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021