Giải câu 25 Bài 5: Hàm số sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 25: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số .

Tính

Bài làm:

Ta có:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021