Giải bài 1: Hai góc đối đỉnh Toán 7 tập 1 Trang 81 83

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: hai góc đối đỉnh. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

ĐỊNH NGHĨA

  • Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Tính chất :

  • Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O như hình 2. Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau :

a) Góc xOy và góc ... là hai góc đối đỉnh vì cạnh Ox là tia đối của cạnh Ox' và cạnh Oy là ... của cạnh Oy'.

b) Góc x'Oy và góc xOy' là ... vì cạnh Ox là tia đối của cạnh ... và cạnh ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia được gọi là hai góc ...

b) Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành hai cặp góc ...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc xBy có số đo bằng . Vẽ góc đối đỉnh với góc xBy. Hỏi góc này có số đo bằng bao nhiêu độ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ góc ABC có số đo bằng .

b) Vẽ góc ABC' kề bù với góc ABC. Hỏi số đo của góc ABC'?

c) Vẽ góc C'BA' kề bù với góc ABC'. Tính số đo của góc C'BA'.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc . Tính số đo các góc còn lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Ba đường thẳng xx', yy', zz' cùng đi qua điểm O. Hãy viết tên các cặp góc bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo là , nhưng không đổi hình.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ góc vuông xAy. Vẽ góc x'Ay' đối đỉnh với góc xAy. Hãy viết tên hai góc vuông không đối đỉnh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. Trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 1: Hai góc đối đỉnh


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021