Giải câu 25 bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh (c.g.c) sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 118

  • 1 Đánh giá

Câu 24 : Trang 119 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết = 900 , AB = AC = 3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Bài làm:

Cách dựng tam giác ABC như sau:

  • Dựng góc = 900
  • Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB = 3cm,
  • Trên tia Ay lấy điểm C sao cho AC = 3cm,
  • Nối điểm B với điểm C, ta được đoạn BC

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Vậy ta dựng được tam giác ABC.

Dùng thước đo độ ta đo được số đo góc = \(\widehat{C}\)=450

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021