Giải câu 15 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 15: trang 58 sgk toán lớp 7 tập 1

a. Cho biết đội A dùng x máy cày (có cùng năng suất) để cày xong một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x y có tỉ lệ nghịch với nhau không?

b. Cho biết x là số trang đã đọc xong và y là số trang còn lại chưa đọc xong của một quyển sách. Hỏi xy có phải hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

c. Cho biết a(m) là chu vi của bánh xe, b là số vòng quay được bánh xe trên đoạn đường xe lăn từ A đến B. Hỏi ab có phải là hai đại lượng tỉ lệ nghịch không?

Bài làm:

a. Ta có tích là diện tích của cánh đồng( là hằng số) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau theo hệ số .

b. Ta có tổng là số trang của quyển vở (là hằng số) nên x và y không tỉ lệ nghịch với nhau.

c. Ta có tích là chiều dài đoạn đường AB (là hằng số) nên x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021