Giải câu 39 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 39: trang 23- sgk toán 7 tập 1

Cho . Viết $x^{10}$ dưới dạng :

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là .

b) Lũy thừa của .

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là .

Bài làm:

Ta có :

a)

b)

c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021