Giải câu 36 bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) sgk Toán 7 tập 1 Trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 36: trang 22 - sgk toán 7 tập 1

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thửa của một số hữu tỉ:

Bài làm:

Áp dụng quy tắc biến đổi tính toán trên lũy thừa , ta có :

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021