Giải câu 10 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 10. Trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Hãy vẽ một đường thẳng màu đỏ cắt một đường thẳng xanh trên một tờ giấy (giấy trong hoặc giấy mỏng). Phải gấp tờ giấy như thế nào để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau?

Bài làm:

Các em cần gấp gấp tờ giấy sao cho tia màu đỏ trùng với tia màu xanh để chứng tỏ hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021