Giải câu 64 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 64: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối ?

Bài làm:

Gọi số học sinh các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là a, b, c, d ( a , b , c ,d > 0 ).

Theo đề bài ta có: và b - d = 70.

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :

=>

=>

Vậy số học sinh các khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là 315, 280, 245, 210 học sinh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021