Giải câu 23 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng sgk Toán 7 tập 1 Trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 23: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải câu 23 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài làm:

Một số hình ảnh thực tế về góc so le trong và đồng vị là : chiếc thang , chiếc ghế gỗ ...

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021