Giải câu 75 bài 10: Làm tròn số sgk Toán 7 tập 1 Trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 75 : Trang 37 sgk toán 7 tập 1

Trong thực tế, khi đếm hay đo các đại lượng, ta thường chỉ, được các số gần đúng. Để có thể thu được kết quả có nhiều khả năng sát số đúng nhất, ta thường phải đếm hay đo nhiều lần rồi tính trung bình cộng của các số gần đúng tìm được.

Hãy tìm giá trị có nhiều khả năng sát số đúng nhất của số đo chiều dài lớp học của em sau khi đo năm lần chiều dài ấy.

Bài làm:

Hướng dẫn: Thực hiện đo 5 lần kết quả của lớp học rồi ghi số liệu sau đó tính trung bình.

Ví dụ ta có kết quả đo như sau:

Lần 1: 8 mét

Lần 2: 8,2 mét

Lần 3: 8,1 mét

Lần 4 8,3 mét

Lần 5: 8,5 mét

Chiều dài trung bình của lớp học đo được đc là:

(8 + 8,2 + 8,1 + 8,3 + 8,5) : 5 = 8,22 (mét)

Vậy hiều dài lớp học sát số đúng nhất là 8,22 mét

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021