Giải câu 24 bài: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 91

  • 1 Đánh giá

Câu 26: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng . Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Bài làm:

Ta có hình vẽ như sau :

Hướng dẫn giải câu 26 Luyện tập Hai đường thẳng song song

Vì Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng )

=> Ax // By.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021