Giải câu 3 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 54 sgk Toán lớp 7 tập 1

Các giá trị tương ứng của V và m được cho trong bảng sau:

V12345
m7,815,623,431,239

a. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng trên.

b. Hai đại lượng m và V có tỉ lệ thuận với nhau hay không? Vì sao?

Bài làm:

a. Ta có bảng sau:

V12345
m7,815,623,431,239
7,87,87,87,87,8

b. Vì tất cả các giá trị nên $m=7,8.V$

Vậy hai đại lượng m và V tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là 7,8.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021