Giải câu 86 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 42

  • 1 Đánh giá

Câu 86 : Trang 42 sgk toán 7 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Nút dấu căn bậc hai: Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

Giải bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - Toán 7 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

Bài làm:

Dựa vào cách bấm máy tính như trên ta được kết quả như sau:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021