Giải câu 41 Bài 7: Đồ thị của hàm số y=ax (a≠0) sgk Toán 7 tập 1 Trang 72

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 72 sgk toán lớp 7 tập 1

Những điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y= -3x;

Bài làm:

Ta có:

Thay giá trị của vào hàm số y = -3x ta được y=1. Vậy A thuộc đồ thị hàm số y = -3x; điểm B không thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

Đồ thị hàm số y = -3x luôn đi qua gốc tọa độ O (0; 0) nên C (0; 0) thuộc đồ thị hàm số y = -3x.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021