Giải câu 38 bài 5: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 95 - sgk toán 7 tập 1

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng :

Hướng dẫn giải câu 38 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 38 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021