Giải câu 44 bài 7: Tỉ lệ thức sgk Toán 7 tập 1 Trang 26

  • 1 Đánh giá

Câu 44: trang 26 - sgk toán 7 tập 1

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên:

a.

b.

c.

Bài làm:

Ta có :

a.

b.

c.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021