Giải câu 7 bài 1: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 108 - SGK hình học 7 tập 1

Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H ∈ BC).

a) Tìm các cặp góc phụ nhau trong hình vẽ.

b) Tìm các cặp góc nhọn bằng nhau trong hình vẽ.

Bài làm:

a) Tam giác ABC vuông tại A có + \(\widehat{C }\) = 900

=> , \(\widehat{C }\) là hai góc phụ nhau.

Tam giác ABH vuông tại H có: + \(\widehat{BAH }\)= 900

=> , \(\widehat{BAH }\) là hai góc phụ nhau.

Tam giác ACH vuông tại H có: + \(\widehat{C }\) = 900

=> , \(\widehat{C }\) là hai góc phụ nhau.

b) Dựa vào câu a ta có:

+ \(\widehat{C }\) = 900

+ \(\widehat{BAH }\)= 900

=> =\(\widehat{C }\)

+ \(\widehat{C }\) = 900

+ \(\widehat{C }\) = 900

=> = \(\widehat{B }\)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021