Giải câu 52 bài Ôn tập chương 2 sgk Toán 7 tập 1 Trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 52: trang 77 sgk toán lớp 7 tập 1

Trong mặt phẳng tọa độ vẽ tam giác ABC với các đỉnh A ( 3; 5); B ( 3; - 1); C ( - 5; - 1). Tam giác ABC là hình gì?

Bài làm:

Ta có hình vẽ:

Nhìn vào hình ta có thể thấy tam giác ABC là tam giác vuông tại B.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021