Bài 22 trang 62 Toán 7 Tập 1 Giải Toán 7 tập 1

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 22: trang 62 sgk toán lớp 7 tập 1

Một bánh răng cưa có 20 răng quay một phút được 60 vòng. Nó khớp với một bánh răng cưa khác có x răng. Giả sử bánh răng cưa thứ hai quay một phút được y vòng. Hãy biểu diễn y qua x.

Bài làm:

Vì số răng cưa và vận tốc quay của răng cưa là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau nên ta có: