Giải câu 51 bài 7: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 101

  • 1 Đánh giá

Câu 51: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu.

Bài làm:

a) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

b) Hình minh hoa và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu:

Hướng dẫn giải câu 51 Luyện tâp Định lí

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021