Giải câu 36 bài 5: Luyện tập 1 sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 123

  • 1 Đánh giá

Câu 34 : Trang 123 - sgk toán 7 tập 1

Trên hình 100 ta có OA = OB, = $\widehat{OBD}$

Chứng minh rằng AC = BD.

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

Bài làm:

Xét ∆OAC và ∆OBD có:

=\(\widehat{OBD}\)(giả thiết)

OA = OB(giả thiết)

là góc chung.

=> ∆OAC = ∆OBD (g.c.g)

=>AC = BD (cạnh tương ứng)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021