Giải câu 83 bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai sgk Toán 7 tập 1 Trang 41

  • 1 Đánh giá

Câu 83 : Trang 41 sgk toán 7 tập 1

Ta có

Theo mẫu trên, hãy tính:

a) ;

b) ;

c)

d)

e)

Bài làm:

Dựa vào mẫu và bình phương của một số ta tính được các căn bậc hai của các số sau:

a) ;

b) ;

c) ;

d) ;

e)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021