Giải câu 52 bài 6: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 52 : Trang 128 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc xOy có số đo, điểm A thuộc tia phân giác của góc đó. Kẻ AB vuông góc với Ox(B thuộc Ox), kẻ AC vuông góc với Oy(C thuộc Oy). Tam giác ABC là tam giác gì ? vì sao?

Bài làm:

Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1

Xét tam giác vuông ACO và tam giác vuông ABO có:

= \(\widehat{O_{2}}\) (gỉa thiết)

AO : cạnh chung

=> ∆ACO = ∆ABO (cạnh huyền - góc nhọn)

=> AC = AB (cạnh tương ứng)

=> ∆ABC là tam giác cân tại A.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021