Giải câu 50 bài 7: Định lí sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 101

  • 1 Đánh giá

Câu 50: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng cách kí hiệu.

Bài làm:

a) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ b thì song song với nhau.

b) Hình minh họa và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu :

Hướng dẫn giải câu 50 bài Định lí

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021