Giải câu 40 bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 40: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 40 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống :

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

Bài làm:

Từ hình vẽ và kiến thức đã học , ta có :

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì a // b.

Nếu a // b và c ⊥ a thì c ⊥ b.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021