Giải câu 3 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ sgk Toán 7 tập 1 trang 8

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ :

a. và $y=\frac{-3}{11}$

b. và $y=\frac{18}{-25}$

c. và $y=\frac{-3}{4}$

Bài làm:

Ta có :

a.

Mà :

=>

b.

Mà :

=>

c.

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021