Giải câu 73 bài 10: Làm tròn số sgk Toán 7 tập 1 Trang 36

  • 1 Đánh giá

Câu 73 : Trang 36 sgk toán 7 tập 1

Làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ hai:

7,923; 17,418; 79,1364; 50,401; 0,155; 60,996

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào số thập phân thứ 2, sau đó theo quy tắc làm tròn số ta làm tròn được các phân số như sau:

(số bỏ đi là 3

(số bỏ đi là 8>5)

(số bỏ đi là 6>5)

(số bỏ đi là 1

(số bỏ đi là 5=5)

(số bỏ đi là 6>5).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021