Giải câu 36 bài 5: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 36: trang 94 - sgk toán 7 tập 1

Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống :

Hướng dẫn giải câu 36 Luyện tập Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

a) = ... ( vì là cặp góc so le trong )

a) = ... ( vì là cặp góc đồng vị )

a) = ... ( vì ... )

a) ( vì ... )

Bài làm:

a) ( vì là cặp góc so le trong )

a) ( vì là cặp góc đồng vị )

a) ( vì là cặp góc trog cùng phía )

a) ( vì là cặp góc so le ngoài )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021