Giải câu 3 bài 1: Hai góc đối đỉnh sgk Toán 7 tập 1 Trang 82

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 82 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng zz' và tt' cắt nhau tại A. Hãy viết tên hai cặp góc đối đỉnh.

Bài làm:

Hai cặp góc đối đỉnh là :

  • và $\widehat{z'At'}$
  • và $\widehat{z'At}$
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021