Giải câu 61 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 61: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Tìm ba số x, y , z, biết rằng : , $\frac{y}{4}=\frac{z}{5}$ và x + y - z = 10.

Bài làm:

Ta có :

=>

Áp dụng tính chất bằng nhau của dãy tỉ số, ta có :

Mà : x + y - z = 10

<=>

<=>

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021