Giải câu 45 bài 5: Luyện tập ba trường hợp bằng nhau của tam giác sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 45 : Trang 125 - sgk toán 7 tập 1

Đố. Cho bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trên giấy kẻ ô vuông như ở hình 110. Hãy dùng lập luận để giải thích

a) AB = CD, BC = AD

b) AB // CD

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Bài làm:

Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Hình học 7 tập 1

Xét ∆AHB và ∆ CKD có:

HB = KD (= 1 ô)

= \(\widehat{ CKD}\)

AH = CK (= 3 ô)

=> ∆AHB = ∆CKD(c.g.c)

=> AB = CD (cạnh tương ứng)

Chứng minh tương tự ta đươc: ∆ CEB = ∆ AFD (c.g.c)

suy ra BC=AD.

b) Xét ∆ABD và ∆CDB có:

AB = CD (cmt)

BC = AD (cmt)

BD chung.

=> ∆ABD = ∆CDB (c.c .c)

=> = \(\widehat{ CDB}\)

Mà hai góc này ở vị trí so le trong

Vậy AB // CD (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021