Giải câu 95 bài 12: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 95: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Tính giá trị biểu thức:

;

.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021