Giải câu 92 bài 12: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 45

  • 1 Đánh giá

Câu 92: trang 45 sgk toán lớp 7 tập 1

Sắp xếp các số thực:

a. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b. Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Bài làm:

a. Thứ tự từ nhỏ đến lớn của các số là:

b. Ta có:

; $\left | 1 \right |=1$; $\left | -\frac{1}{2} \right |=\frac{1}{2}$ ;

; $\left | 0 \right |=0$; $\left | -1,5 \right |=1,5$

Vậy ta có thể sắp xếp:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021