Giải câu 6 bài: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 6: trang 83 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có một góc . Tính số đo các góc còn lại.

Bài làm:

Theo giả thiết , ta vẽ được

=> ( hai góc đối đỉnh )

Mặt khác, ta có :

<=>

<=>

<=>

Tương tự : Hai góc và $\widehat{xOy'}$ là hai góc đối đỉnh.

=> .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021