Giải câu 49 Bài Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị sgk Toán 7 tập 1 Trang 76

  • 1 Đánh giá

Câu 49: trang 76 sgk toán lớp 7 tập 1

Hai thanh sắt và chì có khối lượng bằng nhau. Hỏi thanh nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần, biết rằng khối lượng riêng của sắt là và của chì là $11,3 g/cm^{3}$.

Bài làm:

Vì m = V . D và m là hằng số nên V và D là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau với hệ số tỉ lệ dương.

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có hệ số tỉ lệ là:

Vậy thanh sắt có thể tích lớn hơn và lớn hơn khoảng 1,45 lần thể tích thanh chì.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021