Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông sgk Toán 7 tập 1 Trang 134 137

  • 1 Đánh giá

Để nhận biết hai tam giác vuông bằng nhau có những trường hợp nào ? Để biết thêm chi tiết, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

  • Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(theo trường hợp (c.g.c)

Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1

  • Nếu một cạnh của tam giác vuông này và một góc nhọn kề cạnh ấy bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)
  • Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (g.c.g)

Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền mà một cạnh góc vuông

  • Nếu cạnh huyền và môt cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 63 : Trang 136 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

a) HB = HC;

b) = \(\widehat{CAH}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 64 : Trang 136 - sgk toán 7 tập 1

Các tam giác vuông ABC và AEF có = \(\widehat{D}\) = 900, AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau để ∆ABC = ∆DEF.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 65 : Trang 137 - sgk toán 7 tập 1

Các tam giác ABC cân tại A ( < 900). Vẽ BH ⊥ A (H thuộc AC), CK ⊥ AB (K thuộc AB)

a) Chứng minh rằng AH = AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng tia AI là tia phân giác của góc A.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 66 : Trang 137 - sgk toán 7 tập 1

Tìm các atm giác bằng nhau trên hình 148:
Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021