Giải câu 4 bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận sgk Toán 7 tập 1 Trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 54 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ky tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Bài làm:

Ta có:

  • z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên
  • y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h nên

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ kh.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021