Giải câu 17 bài 2: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 87

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Bài làm:

Sử dụng êke kiểm tra, ta có :

a),b)

c) a không vuông góc với a'

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021