Giải câu 14 bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch sgk Toán 7 tập 1 Trang 58

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 58 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho biết 35 công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết bao nhiêu ngày? (Giả sử năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)

Bài làm:

Vì năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau nên số công nhân và số ngày là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Gọi số ngày do 28 công nhân xây xong ngôi nhà là x (x>0) ta có

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:

Vậy nếu 28 công nhân thì xây ngôi nhà đó hết 210 ngày.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021