Giải bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng sgk Toán 7 tập 1 Trang 88 89

 • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Góc so le trong. Góc đồng vị

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1. Góc so le trong

Các cặp góc so le trong là :

 • và $\widehat{B_{3}}$.
 • và $\widehat{B_{2}}$.

2. Góc đồng vị

Các cặp góc đồng vị là :

 • và $\widehat{B_{1}}$.
 • và $\widehat{B_{2}}$.
 • và $\widehat{B_{3}}$.
 • và $\widehat{B_{4}}$.

II. Tính chất

 • Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :
  • Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • Hai góc đồng vị bằng nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 21: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 21 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

a) và $\widehat{POR}$ là một cặp góc...

b) và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc...

c) và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc...

d) và $\widehat{POI}$ là một cặp góc...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 22: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

Hướng dẫn giải câu 22 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc , $\widehat{B_{2}}$ và cặp góc $\widehat{A_{4}}$, $\widehat{B_{3}}$ được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính :

; $\widehat{A_{4}}+ \widehat{B_{3}}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 23: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải câu 23 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 7 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021