Giải câu 59 bài: Ôn tập chương I sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 59: Trang 104 - sgk toán 7 tập 1

Hình 41 cho biết d // d' // d'' và hai góc 60o, 110o. Tính các góc E1; G2; G3; D4; A5; B6.

Giải bài Ôn tập chương I - SGK hình học 7 trang 102

Bài làm:

Ta có d’ //d’’ => và góc\(\widehat {C}\) có số đo bằng 600 là hai góc so le trong

=> = 600

Ta có: d’ // d’’ => và góc \(\widehat {D}\) có số đo bằng 1100 là hai góc đồng vị

=> = 1100

Ta thấy hai góc và góc là hai góc kề bù

=>

=>

Ta tính được: = 1100 (vì là hai góc đối đỉnh)

= \(\widehat {{A_1}}\) (Hai góc đối đỉnh)

= \(\widehat {C}\) = 600 (vì là hai góc đồng vị)

=> = 600 .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021