Giải câu 29 Bài 5: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 64

  • 1 Đánh giá

Câu 29: trang 64 sgk toán lớp 7 tập 1

Cho hàm số

Hãy tính

Bài làm:

Ta có:

Thay các giá trị của x vào hàm số ta có:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021