Giải câu 52 bài 7: Luyện tập sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 101

  • 1 Đánh giá

Câu 52: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 52 Luyện tập Định lí

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau"

GT: .....

KL: .....

Hướng dẫn giải câu 52 Luyện tập Định lí

Bài làm:

Giả thiết : và $\widehat{0_{4}}$ là hai góc đối đỉnh.

Kết luận : .

Hướng dẫn giải câu 52 Luyện tập Định lí

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021