Giải câu 63 bài 8: Luyện tập sgk Toán 7 tập 1 Trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 63: trang 31 - sgk toán 7 tập 1

Chứng minh rằng từ tỉ lệ thức ( $a-b\neq 0;c-d\neq 0$ ) ta có thể suy ra tỉ lệ thức $\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}$.

Bài làm:

Ta có :

<=> $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$

Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau , ta có :

=>

=> ( đpcm ).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021