Giải câu 56 bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau sgk Toán 7 tập 1 Trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 56: trang 30 - sgk toán 7 tập 1

Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng và chu vi bằng 28m.

Bài làm:

Gọi chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật là x , y (m) ( x, y >0)

Theo bài ra: Tỉ số giữa hai cạnh là

=>

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Mà Chu vi = 28 (m) => Nửa chu vi = 14 (m) = x + y.

=>

=>

=> ( t/mãn )

=> Diện tích hình chữ nhật là :

Vậy Diện tích hình chữ nhật bằng .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021