Trắc nghiệm Đại số 7 bài 10: Làm tròn số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 10: Làm tròn số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Làm tròn số 69,283 được chữ số thập phân thứ hai ta được:

 • A. 69,28
 • B. 69,29
 • C. 69,30
 • D. 69,284

 • A. 0,17
 • B. 0,159
 • C. 0,16
 • D. 0,2

 • A. 60
 • B. 61
 • C. 60,9
 • D. 61,9

 • A. 983000
 • B. 982
 • C. 982000
 • D. 98200

Câu 5: Cho số 1,3765. Làm tròn số này đến hàng phần nghìn ta được:

 • A. 1,377
 • B. 1,376
 • C. 1,3776
 • D. 1,38

Câu 6: Kết quả làm tròn số 0, 7125 đến chữ số thập phân thứ ba là:

 • A. 0, 712
 • B. 0, 713
 • C. 0, 710
 • D. 0, 700

Câu 8: Làm tròn số 674 đến hàng chục là :

 • A. 680
 • B. 670
 • C. 770
 • D. 780

Câu 9: Thực hiện phép tính 13 : 27 rồi làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

 • A. 0,50
 • B. 0,48
 • C. 0,49
 • D. 0, 47

Câu 9: Cho biết 1 inh sơ = 2,54 cm .Vậy Ti vi loại 17 inh sơ , thì đường chéo màn hình khoảng

 • A. 51cm
 • B . 36 cm
 • C . 45 cm
 • D. 43 cm

Câu 10: Cho x=6,67254. Làm tròn đến 3 chữ số thập phân thì số x là:

 • A.6,673
 • B.6,672
 • C.6.67
 • D.6,6725
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 10: Làm tròn số sgk Toán 7 tập 1 Trang 35 39


 • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021