Trắc nghiệm Hình học 7 bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1:Trường hợp bằng nhau cạnh -cạnh -cạnh của hai tam giác là :

 • A.Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
 • B.Nếu ba góc của tam giác này bằng ba góc của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
 • C.Cả hai câu A, B đều đúng
 • D.Cả hai câu A, B đều sai

Câu 2:Cho hai tam giác HIK và DEF có HI = DE , HK = DF , IK = EF . Khi đó

 • A.∆ HKI = ∆ DEF
 • B.∆HIK =∆DEF
 • C.∆ KIH = ∆ EDF
 • D.Cả A, B,C đều đúng

Câu 3: Cho hình vẽ Các tam giác bằng nhau theo trường hợp c- c-c là :

 • A.∆ ABC = ∆ ABD
 • B.∆ ACE = ∆ ADE
 • C.∆ BCE = ∆ BDE
 • D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 4:Cho tam giác ABC có AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC .Khi đó :

 • A.∆ ABM = ∆ ACM ( c- c -c )
 • B.Góc MAB = Góc MAC
 • C.AM là phân giác của góc BAC
 • D.Cả A,B,C đều đúng

Câu 5: Cho tam giác ABC và tam giác IKH có AB = KI, AD = KH, DB = IH. Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. ΔBAD = ΔHIK
 • B. ΔABD = ΔKHI
 • c. ΔDAB = ΔHIK
 • D. ΔABD = ΔKIH

Câu 6:Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Trên một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ tam giác ABC sao cho AC = 4cm, BC = 5cm, trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tam giác ABD sao cho BD = 4cm, AD = 5cm. Chọn đáp án đúng?

 • A. ΔCAB = ΔDAB
 • B. ΔABC = ΔBDA
 • C. ΔCAB = ΔDBA
 • D. ΔCAB = ΔABD

Câu 7: Xét bài toán " và $\Delta AOC$ có Ab=AC, OB=OC ( điểm O nằm ngoài $\Delta ABC$)". Chứng minh rằng góc OAB = Góc OAC

Hãy sắp xếp một cách hợp lí các câu sau đây để giải bài toán trên:

a.Do đó (c.c.c)

b.AO: cạnh chung

AB=AC (gt)

OB=OC (gt)

c. Suy ra đpcm ( hai góc tương ứng)

d. và $\Delta AOC$ có:

 • A.b,d,a,c
 • B.d,b,a,c
 • C.a,b,c,d
 • D.d,b,c,a

Câu 8: Cho góc xOy. Vẽ cung tròn tâm O, cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A và b.Vẽ hai cung tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm C nằm trong góc xOy.

Câu nào sau đây sai:

 • A.Góc OAC = góc OBC
 • B.OC là tia phân giác của góc xOy
 • C.CO là tia phân giác của ACB
 • D.A,B đúng, C sai

Câu 9: Cho tam giác ABC có AB=AC. Gọi M là trung điểm của BC. Nối A với M. Tính số đo của góc AMB

 • A.90
 • B.100
 • C.95
 • D.A,B,C đều sai

Câu 10: Cho tam giác ABC, vẽ cung tròn tâm A bán kính BC, vẽ cung tròn tâm B bán kính AC, hai dây cung này cắt nhau tại D.(D và C nằm khác phía đối với AB)

 • A.AD // BC
 • B.BD // AC
 • C.A và B đều đúng
 • D.A và B đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh cạnh cạnh sgk Toán hình 7 tập 1 Trang 112 116


 • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021