[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng trang 117 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Kí hiệu bản đồ và chú giải

  • Dựa vào hình 2.1, em hãy cho biết các kí hiệu a,b,c,d tương ứng với nội dung các hình nào (1,2,3,4)?

Quan sát hình 2.2 và hình 2.3 em hãy:

  • Xác định các yếu tố sau: bảng chú giải, kí hiệu
  • Cho biết kí hiệu nào thể hiện các mỏ sắt, mỏ than?
  • Kí hiệu nào được dùng để thể hiện ranh giới của thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Các loại kí hiệu bản đồ

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

Dựa vào hình 2.2 và hình 2.3 em hãy:

  • Xác định vị trí và độ cao của đỉnh núi E-vơ-rét (Everest), vị trí và độ sâu của vực biển Ma-ri-a-na (Mariana)
  • Tìm dãy núi Rốc-ki (Rocky)
  • Hãy xác định vị trí của sân bay Nội Bài

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

Hãy sưu tầm bản đồ hành chính Việt Nam qua các thời kì và so sánh sự thay đổi số lượng các đơn vị hành chính cấp tỉnh

=> Xem hướng dẫn giải


  • 7 lượt xem