Giải địa lí 6 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn địa lí 6 cánh diều - bộ sách do đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Địa lí 6 cánh diều KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỊA LÍ 6 - SÁCH CÁNH DIỀU

[Cánh Diều] Bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí?

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

[Cánh Diều] Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ

[Cánh Diều] Bài 3: Lược đồ trí nhớ

[Cánh Diều] Bài 4: Thực hành đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH TRONG HỆ MẶT TRỜI

[Cánh Diều] Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quay quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

[Cánh Diều] Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Các mảng kiến tạp. Núi lửa và động đất

[Cánh Diều] Bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

[Cánh Diều] Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Cánh Diều] Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIỂN ĐỔI KHÍ HẬU

[Cánh Diều] Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

[Cánh Diều] Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

[Cánh Diều] Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đối khí hậu

[Cánh Diều] Bài 16: Thực hành đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy triều. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà

[Cánh Diều] Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

[Cánh Diều] Bài 20: Thực hành - xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Cánh Diều] Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất

[Cánh Diều] Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

[Cánh Diều] Bài 23: Thực hành - Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Cánh Diều] Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

[Cánh Diều] Bài 25: Con người và thiên nhiên

[Cánh Diều] Bài 26: Thực hành - Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất


  • 9 lượt xem